Thứ hai, 22/04/2019

Hàng loạt những quy định mới có lợi cho dân về BHYT từ 1/12/2018

02/12/2018 04:53
[post_view]

Sắp tới đây từ ngày 1/12 nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT bă't đầu có hiệu lực.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018. Theo đó, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa b.ệ.n.h t.ậ.t.

Quyền lợi của người b.ệ.n.h t.ậ.t được nới rất rộng, như: sẽ vẫn được thanh toán BHYT nếu nơi điều trị gửi mẫu xét nghiệm đến nơi khác, nếu được chuyển điều trị trái tuyến, hay trong trường hợp thẻ BHYT hết hạn khi đang điều trị dở.

Nghị định 146 đồng thời bổ sung nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ tham gia BHYT; nhóm tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT. Các quy định này đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi xã hội, không bỏ sót đối tượng tham gia BHYT, góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT.

Một quy định nổi bật của Nghị định 146 là, thay vì khống chế tỷ lệ khám, chữa b.ệ.n.h t.ậ.t BHYT tại trạm y tế dưới 20%, thì nay, giao quỹ khám, chữa b.ệ.n.h t.ậ.t cho cơ sở khám, chữa b.ệ.n.h t.ậ.t. Nhờ vậy, người dân có thể khám b.ệ.n.h t.ậ.t và làm các xét nghiệm ngay tại cơ sở y tế xã; nhất là b.ệ.n.h t.ậ.t nhân mắc b.ệ.n.h t.ậ.t mãn tính, sẽ yên tâm khám chữa gần nơi cư trú; tiết kiệm được công sức, tiền bạc và thời gian.

Theo đó, nhiều chính sách mới có lợi cho người b.ệ.n.h t.ậ.t sẽ bă't đầu được áp dụng:

– Bổ sung thêm các đối tượng do người sử dụng lao động đóng.

– Người đang nằm viện mà BHYT hết hạn thì vẫn được thanh toán chi phí theo mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày BHYT hết hạn.

– Đối với BHYT theo Hộ gia đình:

+ Chỉ cần các thành viên trong hộ cùng mua trong năm tài chính (không cần mua cùng một thời điểm) sẽ được giảm trừ mức đóng.

+ Mở rộng đối tượng được tham gia gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và một số đối tượng là người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được hưởng 100% chi phí khám chữa b.ệ.n.h t.ậ.t (KCB_ trong p.h.ạ.m vi quyền lợi (trước đây chỉ được hưởng 80%).

– Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp cơ sở KCB gửi mẫu b.ệ.n.h t.ậ.t phẩm, chuyển b.ệ.n.h t.ậ.t nhân đến cơ sở khác (do không thực hiện được) để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

– Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được thanh toán chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật BHYT.

– Trường hợp người b.ệ.n.h t.ậ.t được cơ sở KCB tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp pha't thuốc tại cơ sở tuyến xã được hưởng quyền lợi theo quy định.

I. Hưởng 100% chi phí KCB và có áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với:

1. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Cựu chiê'n binh tham gia kháng chiê'n từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006.

3. Cựu chiê'n binh tham gia kháng chiê'n sau ngày 30/4/1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiê'n sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiê'n tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

Dân quân, tự vệ đã tham gia chiê'n đấu, trực tiếp phục vụ chiê'n đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62.

4. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pha'p luật về người cao tuổi, người k.h.u.y.ế.t t.ậ.t, đối tượng bảo trợ xã hội.

5. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg và các quyê't định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

Đọc thêm

lên đầu trang
error: Content is protected !!