Thứ hai, 22/04/2019

Hơn 10.000 cán bộ công an được điều động về địa phương

03/04/2019 07:57
[post_view]

Từ tháng 8/2018 đến nay, ngành công an đã điều động hơn 10.000 cán bộ từ cấp bộ về địa phương, từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã.

Hơn 10.000 cán bộ công an được điều động về địa phương

Toàn cảnh buổi họp báo của Bộ Công an chiều 25/3.

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý I/2019; tổng kết cao điểm t.â'.n c.ô.n.g trấn áp tội p.h.ạ.m bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an .

Theo Bộ Công an, về xây dựng công an xã chính quy và tăng cường cơ sở, Bộ Công an có văn bản gửi tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công an địa phương triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đến nay, cơ bản tất cả các tỉnh, thành ủy đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum.

Qua đó, rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên toàn quốc.

Bộ Công an xây dựng Thông tư quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm thảo gỡ khó khăn, vướng mắc về địa bàn đìều động, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác cán bộ.

Kết quả, từ khi thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ đến nay, đã có 985 cán bộ, chiê'n sĩ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống cấp xã.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội p.h.ạ.m, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội p.h.ạ.m, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vuợt mức: Phạm pha'p h.ì.n.h.s.ự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám pha' án h.ì.n.h.s.ự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt tỷ lệ 80,23%, cao hơn 4,64% so với thời gian liền kế trước cao điểm); giải quyểt tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội p.h.ạ.m, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh tội p.h.ạ.m, vi p.h.ạ.m pha'p luật liên quan “tín dụng đen”; tội p.h.ạ.m kinh tế, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, môi trường, đa'nh b.ạ.c, tổ chức đa'nh b.ạ.c và bă't truy nã đạt cao hơn so với cùng thời gian cao điểm năm 2018.

Công tác t.â'.n c.ô.n.g trấn áp và truy bă't tội p.h.ạ.m m.a t.u'.y đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã triệt pha' được nhiều đường dây, tụ điểm mua bán m.a t.u'.y lớn (điển hình vụ bă't 300 kg m.a t.u'.y đá tại TP.HCM).

Công tác điều tra, x,ử lý tội p.h.ạ.m đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyê't tố giác, tin báo về tội p.h.ạ.m mỗi năm đạt từ 90% đến 94,6%.

Theo thống kê từ 16/11/2018 đến 15/2/2019, do triển khai quyê't l.i.ệ.t các biện pha'p nên tội p.h.ạ.m được kiềm chế; điều tra, khám pha' p.h.ạ.m pha'p h.ì.n.h.s.ự đạt tỷ lệ cao (79,22%).

Bộ Công an đã điều tra, x,ử lý 30.196 vụ p.h.ạ.m tội (trong đó, tội p.h.ạ.m h.ì.n.h.s.ự: 10.515 vụ; tội p.h.ạ.m kinh tế: 6.458 vụ; tội p.h.ạ.m t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, chức vụ: 71 vụ; tội p.h.ạ.m và vi p.h.ạ.m pha'p luật về môi trường: 6.590 vụ, đặc biệt là tội p.h.ạ.m m.a t.u'.y: 6.562 vụ, trong đó triệt pha' nhiều đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.u'.y với số lượng lớn).

Đọc thêm

lên đầu trang
error: Content is protected !!